کارگاه‌های آموزشی

با احترام به اطلاع میرساند در روز چهارشنبه دو کارگاه آموزشی برگزار میگردد. افرادی که مایل هستند از کارگاهها و سخنرانیهای کنفرانس بدون ارایه مقاله استفاده نمایند بایستی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال بابت ثبت نام پرداخت نمایند. این افراد نیازی به پرداخت هزینه کنفرانس ندارند. هزینه‌های غذا و اسکان برای کلیه شرکت کنندگان غیر از اعضای محترم کمیته علمی و کمیته اجرایی کنفرانس و سخنرانان مدعو به عهده خود افراد می‌باشد.

نام کارگاه مدرس ساعت برگزاری
کارگاه نظریه محاسباتی گروه جناب آقای دکتر اشرفی ۹-۱۲
کارگاه نظریه محاسباتی گروه جناب آقای دکتر قربانی ۱۴-۱۷
کارگاه رمز و آشنایی با نرم افزارهای مربوطه جناب آقای دکتر دقیق ۹-۱۲
کارگاه رمز و آشنایی با نرم افزارهای مربوطه سرکار خانم دکتر دیداری ۱۴-۱۷